Czy można stracić mieszkanie za nakaz zapłaty? Tak, oto przykład z życia!

Posted on

NAKAZ ZAPŁATY  Nakaz zapłaty jest jednym z bardziej kontrowersyjnych orzeczeń sądowych jakie wydawane są przez polskie sądy.  Bez wnikania w szczegóły prawne można spokojnie powiedzieć, że to broń prawna masowego rażenia, zwłaszcza w  gdy mówimy o e-sądzie. Co roku wydawane są setki tysięcy nakazów zapłaty, około 90% się uprawomocnia. Ich ignorowanie może prowadzić do prawdziwych tragedii. […]

„Czy fundusz może rozbić mój dług na kilka mniejszych części i pozwać mnie częściami? Co z kosztami zastępstwa procesowego?”

Posted on

W wypadku nieuzasadnionego rozdrobnienia roszczeń przez powoda sąd może połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz orzekając o kosztach procesu pomniejszyć opłatę za czynności adwokata lub radcy prawnego ze względu na nakład jego pracy i przyczynienie się do wyjaśnienia sprawy i jej rozstrzygnięcia, uznając, że poniesienie przez stronę kosztów procesu w wysokości większej niż […]

Kiedy sąd zwraca opłatę od pozwu?

Posted on

Wynikający z art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązek sądu zwrotu trzech czwartych uiszczonej opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty, został sformułowany w sposób nie budzący wątpliwości ( „sąd z urzędu zwraca stronie”). W nakazie zaplaty wydawanym w postępowaniu upominawczym powinno się zaś […]

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W E-SĄDZIE

Posted on

Możliwość wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez pełnomocnika oznacza, że osoba wnosząca pozew w tym postępowaniu jako pełnomocnik powinna już w tej chwili legitymować się ważnym i skutecznym pełnomocnictwem procesowym. Regulacja zawarta w art. 89 § 1 zd. 4 k.p.c. opiera się na zaufaniu ustawodawcy do osoby wnoszącej pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym jako […]

epu_esad

WYROK Z E-SĄDU

Posted on Leave a comment

Serwis e-sprzeciw jest miejscem pomocy dla osób z nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd. Porady, konsultacje i rozwiązania problemów. Wszystko to znajdziecie w serwisie. Jeśli czegoś nie ma – wystarczy zapytać. Często pytają Państwo na jakiej podstawie e-sąd wydaje wyroki. Na początku należy się małe sprostowanie: e-sąd nie nie wydaje wyroków a jedynie nakazy zapłaty. Na czym […]